Фармацевтический вестник

Управління якістю

Для досягнення основної мети підприємства - зробити все можливе для відновлення та зміцнення здоров’я людини, покращення якості її життя, раціональне використання природних ресурсів, запобігання негативного впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище, наприкінці 2004 року, керівництвом ТОВ „Агрофарм” було прийняте рішення про розробку та впровадження системи управляння якістю та навколишнім середовищем, у відповідності до вимог міжнародних стандартів ISO 9001:2000 (ДСТУ ISO 9001-2001), ISO 14001:1996 (ДСТУ ISO 14001-97).

Першим кроком на шляху розробки та впровадження системи управляння якістю та навколишнім середовищем було навчання персоналу вимогам ISO 9001:2000 (ДСТУ ISO 9001-2001), ISO 14001:1996 (ДСТУ ISO 14001-97) та навчання внутрішніх аудиторів у відповідності зі стандартом ISO 19000 провідними спеціалістами з систем менеджменту Центру системи якості „ПРИРІСТ-СИСТЕМА”.

07 червня 2006 року підприємством Агрофарм отримані Сертифікати відповідності системи управляння якістю та відповідності системи управління навколишнім середовищем.

На підприємстві розроблена та підтримується система планування-виконання-перевірки-дії (Plan-Do-Check-Akt (PDCA)) за рахунок:

  • оперативного, стратегічного (перспективного) планування;
  • виконання планів;
  • моніторинг, вимірювання, аналіз результативності при проведенні періодичних заходів за участю керівництва та працівників підприємства;
  • планування та виконання корегуючих чи/або попереджуючих заходів тощо.

Контроль якості сировини, пакувальних та друкованих матеріалів, проміжної, не розфасованої та готової продукції проводиться кваліфікованим персоналом згідно затвердженим методикам контролю якості в атестованих хімічних та мікробіологічних лабораторіях з використанням відповідного оснащення. В процесі виробництва використовується тільки та сировина та пакувальні матеріали, що пройшли попередній контроль якості та, відповідно,отримали дозвіл на використання. В процесі виробництва проводиться контроль основних параметрів на кожному етапі до отримання готової продукції, яка дозволяється до реалізації тільки після письмово підтвердження Уповноваженою особою того, що кожна серія препарату виготовлена та проконтрольована у відповідності з вимогами реєстраційного досьє.

Всі визначені заходи функціонування та вдосконалення діяльності підприємства, встановлені методи та вимоги спрямовані на задоволення потреб всіх зацікавлених сторін доводяться до відома персоналу шляхом постійного навчання та є обов’язковими для виконання.

З метою оцінки, контролю функціонування системи управління якістю та навколишнім середовищем відповідно до вимог ISO 9001:2000 (ДСТУ ISO 9001-2001), ISO 14001:1996(ДСТУ ISO 14001-97), визначення ефективності її функціонування та розробки заходів по вдосконаленню на підприємстві діє система внутрішніх аудитів (самоінспекцій.

Результативність функціонування системи та результативність запланованих заходів аналізується та оцінюється керівництвом на зборах Координаційної Ради.

За рахунок впровадження системи управління якістю та навколишнім середовищем ТОВ „Агрофарм” не тільки намагається вдосконалити та покращити власну діяльність та збільшити задоволеність всіх зацікавлених сторін, але й зазначає свою можливість до виробництва якісної продукції в необхідній кількості, яка задовольняє вимоги споживачів, постачальників, суспільних та наукових організацій та суспільства в цілому.


Жить - значит мыслить - Марк Туллий Цицерон