Фармацевтический вестник

Соціальна інфраструктура

Разом з розвитком та впровадження нових технологій, підприємством Агрофарм забезпечуються соціальні пільги та гарантії, передбачені діючим законодавством та докладаються зусилля щодо постійного розвивитку та вдосконалення соціальної інфраструктури.

На сьогоднішній день в ТОВ “Агрофарм” діє профспілкова організація. Обраний профком підприємства повністю представляє та відстоює інтереси трудового колективу перед керівництвом підприємства. Зокрема, постійно слідкує за дотриманням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку; вносить пропозиції щодо режиму праці та відпочинку, віднесення виконуваних робіт до відповідних тарифних розрядів та інші питання діяльності трудового колективу; здійснює громадський контроль за дотриманням трудового законодавства, правил і норм виробничої санітарії і техніки безпеки, законодавчих актів про охорону здоров’я; представляє інтереси працівників на їх прохання при розгляді трудових індивідуальних спорів та у колективному трудовому спорі сприяє його вирішенню; здійснює громадський контроль за відрахуванням та витрачанням коштів соціального страхування.

Також на підприємстві щороку відповідальною особою затверджуються плани проведення сторонніми спеціалізованими організаціями навчання та підвищення кваліфікації трудового колективу; у відповідності з вимогами законодавства регулярно проводяться навчання з охорони праці та техніки безпеки.

В минулому році наш колектив на добровільних засадах прийняв участь в системі недержавного пенсійного страхування. Мета такого страхування – недержавне пенсійне забезпечення працівників підприємства за рахунок пенсійних внесків, які здійснюються на умовах, визначених чинним законодавством та обраною пенсійною схемою. В зв’язку з чим, на сьогоднішній день кожен працівник нашого підприємства забезпечує собі додаткові кошти на виплату пенсій у майбутньому.


Более поздние мысли обычно бывают более разумными - Марк Туллий Цицерон