Фармацевтический вестник

Фармацевтична компанія Агрофарм

ТОВ „Агрофарм” – це сучасне фармацевтичне підприємство, що динамічно розвивається, володіє власним виробничим потенціалом, укомплектовано всім необхідним обладнанням та висококваліфікованими кадрами і є одним з кращих в Ірпінському регіоні.

Основний вид діяльності підприємства – виробництво лікарських засобів та їх подальша реалізація.

На даний час підприємство виробляє 16 найменувань лікарських засобів у формі таблеток та капсул з розфасуванням в контурно чарункові та безчарункові упаковки і порошків (гірчичник-пакет). Це, в основному, давно відомі в лікарській практиці лікарські препарати, що є життєво необхідними і базовими для лікування населення.

Виробничі потужності підприємства дозволяють забезпечити випуск продукції в обсязі 16,8 млн. упаковок таблеток і капсул та 4,4 млн.гірчичників-пакетів в рік.

Перевага наших лікарських засобів – їх гарантована якість, ефективність та соціально доступні ціни.

Якість продукції забезпечується суворим дотриманням вимог нормативно-технологічної документації підчас виробництва, ретельним та об’єктивним контролем продукту на всіх стадіях технологічного процесу, включаючи реалізацію кінцевому споживачу.

На підприємстві проводиться постійне підвищення технічного рівня виробництва, використовується якісна сировина та допоміжні матеріали, передові технології, працюють кваліфіковані фахівці фармацевтичного виробництва з відповідною освітою та підготовкою.

Асортимент продукції охоплює такі фармакотерапевтичні групи, як антибіотики, протизапальні, сульфаніламідні, знеболюючі, коронаролітичні та інш.

Лікарські засоби ТОВ „Агрофарм” є конкурентоспроможними і продаються не тільки в усіх регіонах України, а й постачаються до країн СНД (Білорусь, Молдова, Грузія, Казахстан, Узбекистан та ін.)

Політика підприємства ТОВ „Агрофарм” спрямована на підтримку постійного забезпечення потреб споживачів стосовно кількості та якості продукції, що виробляється; високих позицій на українському ринку фармацевтичної продукції та подальше просування її на ринки країн СНД; збільшення доходів та розвиток підприємства; постійне покращення добробуту колективу.

Досягнення поставлених цілей здійснюється за рахунок:

  • послідовного виконання плану розвитку підприємства;
  • планомірного і поетапного впровадження Правил належної виробничої практики та вдосконалення методів контролю якості лікарських засобів;
  • технічного переоснащення виробництв на основі заміни обладнання на високотехнологічне та безпечне для довкілля;
  • забезпечення виробництва ресурсами необхідної якості та раціональне їх використання;
  • постійного процесу навчання персоналу;
  • системи екологічного моніторингу для забезпечення відповідності екологічним нормативам та вимогам;
  • зменшення негативного впливу на навколишнє середовище шляхом освоєння та впровадження нових технологій.

Ми бачимо себе передовим лідируючим підприємством серед підприємств галузі зі своєю корпоративною культурою, новаторськими ідеями, якісною продукцією, екологічно безпечним виробництвом, яким пишається персонал, довіряють споживачі, партнери та суспільство.

На сьогодні ТОВ „Агрофарм” є одним з передових підприємств м. Ірпінь, сертифіковане на відповідність вимогам ISO 9001:2000 (ДСТУ ISO 9001-2001), ISO 14001(ДСТУ ISO 14001-97) із визначеними та затвердженими Політикою підприємства, Місією, Баченням та встановленими Корпоративними принципами.

Підприємство бере на себе зобов’язання постійного вдосконалення власної діяльності, задоволення потреб всіх зацікавлених сторін шляхом вирішення встановлених завдань та досягнення основної мети.

Ми відповідаємо за виконання взятої місії з дотримання всіх етичних норм і з бажанням безперервного розвитку, поважаючи потреби особистості, суспільства і охорони довкілля.


Ум имей хоть маленький, да свой - Максим Горький